எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு இராசரத்தினம் சின்னத்துரை

திரு இராசரத்தினம் சின்னத்துரை

Born 18/01/1938 - Death 11/11/2022 சுன்னாகம், Sri Lanka (Birth Place) சுன்னாகம், Sri Lanka (Lived Place)