எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு ஸ்ரீஸ்வரன் மாணிக்கம்

திரு ஸ்ரீஸ்வரன் மாணிக்கம்

Born 17/10/1964 - Death 24/10/2022 சுன்னாகம் தெற்கு, Sri Lanka (Birth Place) Uster, Switzerland (Lived Place)