எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு குமாரசுவாமி அருளம்பலம்

திரு குமாரசுவாமி அருளம்பலம்

Born 05/04/1944 - Death 01/11/2022 நீர்வேலி தெற்கு, Sri Lanka (Birth Place) யாழ்ப்பாணம் Sri Lanka, கொழும்பு Sri Lanka (Lived Place)