எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சந்திரகாந்தன் சுப்பிரமணியம் Premium Design

திரு சந்திரகாந்தன் சுப்பிரமணியம்

Born 13/01/1960 - Death 25/10/2022 தெல்லிப்பழை வீமன்காமம், Sri Lanka (Birth Place) இணுவில் Sri Lanka, உருத்திரபுரம் Sri Lanka, பாரீஸ் France (Lived Place)