எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி தங்கமணி மயில்வாகனம் Premium Design

திருமதி தங்கமணி மயில்வாகனம்

Born 22/07/1954 - Death 13/10/2022 வற்றாப்பளை, Sri Lanka (Birth Place) வற்றாப்பளை, Sri Lanka (Lived Place)