எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி ஜெயலஷ்மி ஸ்ரீகாந்தன் Premium Design

திருமதி ஜெயலஷ்மி ஸ்ரீகாந்தன்

Born 11/11/1964 - Death 09/10/2022 காரைநகர், Sri Lanka (Birth Place) மூளாய், Sri Lanka Porte de Pantin, France (Lived Place)