எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

திரு ஆனந்தகுமார் இராசரட்ணம் Premium Design

திரு ஆனந்தகுமார் இராசரட்ணம்

Born 22/03/1969 - Death 07/10/2021 வேலணை கிழக்கு, Sri Lanka (Birth Place) அர்ஜென்டில், France (Lived Place)