எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு குமாரசூரியர் மயில்வாகனம் Premium Design

திரு குமாரசூரியர் மயில்வாகனம்

Born 28/04/1965 - Death 04/10/2022 கோப்பாய், Sri Lanka (Birth Place) Toronto, Canada (Lived Place)