எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு நடராசா செல்லப்பா Premium Design

திரு நடராசா செல்லப்பா

Born 22/02/1942 - Death 30/09/2022 பூநகரி செல்லியாதீவு, Sri Lanka (Birth Place) பூநகரி முக்கொம்பன், Sri Lanka (Lived Place)