எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு விஜயந்திரா விஜயமனோகர் Premium Design

திரு விஜயந்திரா விஜயமனோகர்

Born 18/12/1961 - Death 23/09/2022 சுழிபுரம் மேற்கு, Sri Lanka (Birth Place) London, United Kingdom (Lived Place)