எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி தேவிகா தணிகாசலம் Premium Design

திருமதி தேவிகா தணிகாசலம்

Born 04/11/1961 - Death 27/09/2022 பளை, Sri Lanka (Birth Place) London, United Kingdom (Lived Place)