எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி இரத்தினேஸ்வரி நடராஜா Premium Design

திருமதி இரத்தினேஸ்வரி நடராஜா

Born 19/11/1940 - Death 28/09/2022 கச்சேரியடி, Sri Lanka (Birth Place) தெஹிவளை, Sri Lanka (Lived Place)