எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு விமல்ராஜ் சிவசுப்பிரமணியம் Premium Design

திரு விமல்ராஜ் சிவசுப்பிரமணியம்

Born 17/03/1969 - Death 25/09/2022 காங்கேசன்துறை, Sri Lanka (Birth Place) கொழும்பு, Sri Lanka (Lived Place)