எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு மகேந்திரன் கந்தையா Premium Design

திரு மகேந்திரன் கந்தையா

Born 18/02/1957 - Death 24/09/2022 யாழ் இணுவில், Sri Lanka (Birth Place) Oslo, Norway (Lived Place)