எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு இராமச்சந்திரன் பாலச்சந்திரமூர்த்தி Premium Design

திரு இராமச்சந்திரன் பாலச்சந்திரமூர்த்தி

Born 22/10/1966 - Death 22/09/2022 கட்டுவன், Sri Lanka (Birth Place) Toronto, Canada (Lived Place)