எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி பாக்கியலட்சுமி மகேந்திரராசா Premium Design

திருமதி பாக்கியலட்சுமி மகேந்திரராசா

Born 17/01/1965 - Death 23/09/2022 ஊறணி, Sri Lanka (Birth Place) Bordeaux, France (Lived Place)