எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி குருசாமி இராசம்மா Premium Design

திருமதி குருசாமி இராசம்மா

Born 29/08/1932 - Death 22/09/2022 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka (Birth Place) தெல்லிப்பழை, Sri Lanka கண்டி, Sri Lanka (Lived Place)