எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

2ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

திரு வீரசிங்கம் பரதசங்கரி

திரு வீரசிங்கம் பரதசங்கரி

Born 14/07/1940 - Death 24/09/2020 அச்சுவேலி, Sri Lanka (Birth Place) London, United Kingdom (Lived Place)