எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சுகந்தினி தர்மகுலசிங்கம்

திருமதி சுகந்தினி தர்மகுலசிங்கம்

Born 14/05/1969 - Death 17/09/2022 இருபாலை, Sri Lanka (Birth Place) Gloucester, United Kingdom (Lived Place)