எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி விமலா பரிபூரணானந்தன்

திருமதி விமலா பரிபூரணானந்தன்

Born 27/04/1955 - Death 16/09/2022 யாழ்ப்பாணம் அச்சுவேலி தெற்கு, Sri Lanka (Birth Place) London, United Kingdom (Lived Place)