எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

2ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

திருமதி மனோகரி பூரணம்பிள்ளை

திருமதி மனோகரி பூரணம்பிள்ளை

Born 13/12/1943 - Death 25/09/2020 கரவெட்டி கிழக்கு, ஸ்ரீ லங்கா (Birth Place) Brisbane Australia (Lived Place)