எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி உஷாதேவி நந்தகோபன்

திருமதி உஷாதேவி நந்தகோபன்

Born 31/03/1966 - Death 16/09/2022 ஏழாலை கிழக்கு, Sri Lanka (Birth Place) லண்டன், United Kingdom (Lived Place)