எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. ஞானேஸ்வரி சுப்பிரமணியம் Premium Design

திருமதி. ஞானேஸ்வரி சுப்பிரமணியம்

Born 25/12/1945 - Death 31/08/2022 துன்னாலை கிழக்கு, Sri Lanka (Birth Place) தெஹிவளை, Sri Lanka (Lived Place)