எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. திலகராயர் கைலநாதன் Premium Design

திரு. திலகராயர் கைலநாதன்

Born 06/07/1948 - Death 16/08/2022 நாரகென்பிட்டி, Sri Lanka (Birth Place) சங்கானை, யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka (Lived Place)