எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. கருணாதேவி மகாதேவா Premium Design

திருமதி. கருணாதேவி மகாதேவா

Born 23/07/1953 - Death 15/08/2022 நல்லூர், Sri Lanka (Birth Place) Scarborough, Canada (Lived Place)