எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. தர்ஷிகன் தனபாலசிங்கம் Premium Design

திரு. தர்ஷிகன் தனபாலசிங்கம்

Born 16/03/1991 - Death 08/08/2022 கிளிநொச்சி, Sri Lanka (Birth Place) London, United Kingdom (Lived Place)