எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. சலோசனி வரதராஜா Premium Design

திருமதி. சலோசனி வரதராஜா

Born 23/02/1944 - Death 05/08/2022 திருநெல்வேலி, Sri Lanka (Birth Place) Toronto, Canada (Lived Place)