எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. அந்தோனிப்பிள்ளை சவரிமுத்து Premium Design

திரு. அந்தோனிப்பிள்ளை சவரிமுத்து

Born 30/06/1935 - Death 03/08/2022 நவாலி தெற்கு, Sri Lanka (Birth Place) Croydon, United Kingdom (Lived Place)