எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. சிவஞானசுந்தரம் ராஜ்குமார் Premium Design

திரு. சிவஞானசுந்தரம் ராஜ்குமார்

Born 28/07/1975 - Death 02/08/2022 திருநெல்வேலி, Sri Lanka (Birth Place) திருநெல்வேலி, Sri Lanka (Lived Place)