எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி நடராஜா ராஜலட்சுமி Premium Design

திருமதி நடராஜா ராஜலட்சுமி

Born 16/03/1945 - Death 06/04/2020 காரைநகர் (Birth Place) கனடா (Lived Place)