எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. ஞானேஸ்வரன் ஸ்ரீதர்ஷினி Premium Design

திருமதி. ஞானேஸ்வரன் ஸ்ரீதர்ஷினி

Born 28/05/1966 - Death 14/07/2022 மண்டைதீவு, Sri Lanka (Birth Place) சூரிச், Switzerland (Lived Place)