எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு தவநாதன் துசியந்தன்

திரு தவநாதன் துசியந்தன்

Born 22/11/1995 - Death 27/03/2020 முல்லைத்தீவு (Birth Place) பிரான்ஸ் (Lived Place)