எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி.  தம்பையா மகேஸ்வரி Premium Design

திருமதி. தம்பையா மகேஸ்வரி

Born 06/11/1936 - Death 30/06/2022 சிறுப்பிட்டி, Sri Lanka (Birth Place) உடுப்பிட்டி, Sri Lanka & Markham, Canada (Lived Place)