எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. தவரஞ்சிதம் மகேஸ்வரன் Premium Design

திருமதி. தவரஞ்சிதம் மகேஸ்வரன்

Born 24/11/1954 - Death 04/07/2022 அனலைதீவு, Sri Lanka (Birth Place) Markham, Canada & கரம்பன், Sri Lanka (Lived Place)