எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. மரியப்பிள்ளை சந்தியாப்பிள்ளை Premium Design

திருமதி. மரியப்பிள்ளை சந்தியாப்பிள்ளை

Born 25/04/1936 - Death 02/07/2022 இளவாலை, Sri Lanka (Birth Place) இளவாலை, Sri Lanka & கொழும்பு, Sri Lanka (Lived Place)