எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. எமில் சவுந்தரநாயகம் Premium Design

திரு. எமில் சவுந்தரநாயகம்

Born 09/11/1957 - Death 03/07/2022 வவுனியா, Sri Lanka (Birth Place) Ajax, Canada (Lived Place)