எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. அன்னநாயகி தர்மலிங்கம் Premium Design

திருமதி. அன்னநாயகி தர்மலிங்கம்

Born 06/05/1935 - Death 02/07/2022 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka (Birth Place) கன்பெறா, Australia (Lived Place)