எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. ஆறுமுகம் பாலசுப்பிரமணியம் Premium Design

திரு. ஆறுமுகம் பாலசுப்பிரமணியம்

Born 22/03/1943 - Death 30/06/2022 அனலைதீவு, Sri Lanka (Birth Place) Mississauga, Canada (Lived Place)