எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. குருசு செபமாலை Premium Design

திரு. குருசு செபமாலை

Born 16/07/1947 - Death 27/06/2022 நேரியகுளம், Sri Lanka (Birth Place) குருநகர், Sri Lanka & Chelles, France (Lived Place)