எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. ஜெகதீஸ்வரன் சஜிந் Premium Design

திரு. ஜெகதீஸ்வரன் சஜிந்

Born 20/06/1995 - Death 22/06/2022 புதுக்குடியிருப்பு, Sri Lanka (Birth Place) London, United Kingdom (Lived Place)