எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. கந்தையா நவரத்தினம் Premium Design

திரு. கந்தையா நவரத்தினம்

Born 06/06/1936 - Death 28/06/2022 உடுப்பிட்டி, Sri Lanka (Birth Place) Brampton, Canada & அச்சுவேலி, Sri Lanka (Lived Place)