எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. தேவதாசன் புஸ்பராசாத்தி Premium Design

திருமதி. தேவதாசன் புஸ்பராசாத்தி

Born 08/01/1931 - Death 26/06/2022 யாழ். நல்லூர், Sri Lanka (Birth Place) யாழ். நல்லூர், Sri Lanka (Lived Place)