எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. சின்னத்தம்பி சின்னத்துரை Premium Design

திரு. சின்னத்தம்பி சின்னத்துரை

Born 06/09/1930 - Death 27/06/2022 புலோலி, Sri Lanka (Birth Place) புலோலி, Sri Lanka (Lived Place)