எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. கந்தசாமி கணேசராசா Premium Design

திரு. கந்தசாமி கணேசராசா

Born 24/03/1934 - Death 27/06/2022 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka (Birth Place) மூளாய், Sri Lanka (Lived Place)