எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. தெய்வானை மயில்வாகனம் Premium Design

திருமதி. தெய்வானை மயில்வாகனம்

Born 04/02/1925 - Death 25/06/2022 கரவெட்டி கிழக்கு, Sri Lanka (Birth Place) Newbury Park, United Kingdom (Lived Place)