எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. கண்மணியம்மா இராமநாதன் Premium Design

திருமதி. கண்மணியம்மா இராமநாதன்

Born 28/09/1938 - Death 25/06/2022 இணுவில் மேற்கு, Sri Lanka (Birth Place) Toronto, Canada (Lived Place)