எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. முத்துக்குமாரு பேரம்பலம் Premium Design

திரு. முத்துக்குமாரு பேரம்பலம்

Born 06/07/1944 - Death 19/06/2022 நெடுந்தீவு மேற்கு, Sri Lanka (Birth Place) மல்லாவி, Sri Lanka (Lived Place)