எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. சிவபாக்கியம் நாகலிங்கம் Premium Design

திருமதி. சிவபாக்கியம் நாகலிங்கம்

Born 23/08/1934 - Death 21/06/2022 Kuala Lumpur, Malaysia (Birth Place) கொக்குவில் கிழக்கு, Sri Lanka & Scarborough, Canada (Lived Place)