எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. துஷியந்தன் இன்பநாதன் Premium Design

திரு. துஷியந்தன் இன்பநாதன்

Born 06/06/1990 - Death 22/06/2022 யாழ். ஆவரங்கால், Sri Lanka (Birth Place) Scarborough, Canada (Lived Place)