எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. சின்னத்தம்பி வேதசுந்தரம் Premium Design

திரு. சின்னத்தம்பி வேதசுந்தரம்

Born 29/06/1937 - Death 10/06/2022 உரும்பிராய் வடக்கு, Sri Lanka (Birth Place) London, United Kingdom (Lived Place)